Dé toonaangevende grondstoffenmanager

Vanaf 1 januari 2014 gaat VOF ’t Oost verder onder de naam Milieupark Oost. Al 20 jaar lang is Milieupark Oost in de Kop van Noord-Holland en zelfs verder daarbuiten dé toonaangevende grondstoffenmanager van de regio geweest. Ook nu gaan we met onze tijd mee en daarbij hoort een vernieuwde uitstraling die past bij de werkzaamheden die wij verrichten. Milieupark Oost is een publiek-private samenwerking tussen de Gemeente Den Helder (50%) en aannemingsmaatschappij De Vries & van de Wiel (50%). Deze duurzame samenwerking van 20 jaar staat symbool voor de missie die wij onszelf opgelegd hebben: bijdragen aan een schonere toekomst met duurzame, milieuverantwoorde en innovatieve oplossingen voor de be- en verwerking van verontreinigde grondstoffen.

Acceptatie minerale afvalstoffen

Milieupark Oost is een breed vergunde ontvangstlocatie waar minerale afvalstoffen op duurzame wijze be- en verwerkt kunnen worden tot herbruikbare grondstoffen. Vanwege onze gunstige ligging langs de buitenrand van Den Helder gecombineerd met onze eigen loswal langs het Noord-Hollands Kanaal hebben wij minerale afvalstoffen vanuit heel Nederland kunnen ontvangen voor verdere behandeling. Als inrichting zijn wij vergund om de volgende minerale afvalstoffen te accepteren:
• baggerspecie klasse A, B en Niet Toepasbaar (NT);
• grond (indicatief) klasse AW/schoon, wonen, industrie en NT;
• boorspoeling en bentoniet (water based mud);
• groenafval (snipper- en snoeihout, takken, stammen, stronken);
• veegvuil en riool-, kolken- en gemaalslib (RKG-slib);
• verontreinigd puin.